Zmiana terminu Walnego Zebrania

Zmiana terminu Walnego Zebrania

6 czerwca 2019

Uprzejmie informujemy, że ze względów proceduralnych Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser podjął uchwałę o zmianie terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Tym samym odwołane zostaje Walne Zebranie zwołane na dzień 7 czerwca 2019 r. w Pucku.

Nowy termin i miejsce Walnego Zebrania zostaną wkrótce podane.

Z poważaniem

Katarzyna Deberny

Prezydent PSKL