Komisje

KOMISJA SPORTU I UPOWSZECHNIANIA

Aleksander Arian - Przewodniczący
skład jest w trakcie powoływania

KOMISJA STATUTOWA

Jerzy Jodłowski - Przewodniczący
Bartłomiej Szotyński
Marta Żuralska