pskl.jpg

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2015R

12 maja 2016

Szanowni koleżanki i koledzy.

Zarząd Stowarzyszenia Klasy Laser informuje że zebranie sprawozdawcze za 2015 rok,
odbędzie się podczas drugiego terminu regat o Puchar PZŻ w dniu 28 maja o godzinie 19.
Drugi termin zebrania jest o godzinie 19.30.
Zebranie odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym NEPTUN ul. Gdańska 143.

Porządek zebrania:
1.    Powitanie i otwarcie zebrania
2.    Wybór przewodniczącego zebrania
3.    Wybór sekretarza
4.    Wybór Komisji skrutacyjnej
5.    Sprawozdanie z działalności za rok 2015
6.    Sprawozdanie finansowe za rok 2015
7.    Sprawozdanie komisji rewizyjnej
8.    Dyskusja nad sprawozdaniami
9.    Przyjęcie sprawozdań
10.    Wolne wnioski
11.    Podjęcie uchwał
12.    Zakończenie zebrania

Serdecznie zapraszamy członków stowarzyszenia , trenerów oraz sympatyków
Z poważaniem
Sekretarz Klasy Laser
Kazimierz Izdebski
Tel.602356501