Deklaracje

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia klasy Laser informuje że składki wynoszą:

członkowska (roczna) - 200 zł

wpisowe (dla nowych) - 150 zł

Uwaga! Zawodnicy przystępujący (pierwszy raz lub po rezygnacji/skreśleniu) do Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser zobowiązani są do wypełnienia na stronie Klasy Laser on-line deklaracji członkowskiej, a następnie po wygenerowaniu przesłania jej oryginału ze wszystkimi wymaganymi podpisami na adres Stowarzyszenia oraz opłacenia wpisowego i składki członkowskiej jednocześnie. Skany, kopie deklaracji nie będą przyjmowane.

Deklaracja członkowska online

Sekretarz Klasy Laser 
Bartłomiej Szotyński 
Tel. 666976001 
Kontakt: [email protected]

KONTO BANKOWE

Nr konta: 76 1750 0012 0000 0000 3888 8072

BNP Paribas S.A.

 

KARTA CZŁONKOWSKA EurILCA

Drodzy Zawodnicy, Rodzice, Trenerzy i Członkowie PSKL,

Warunkiem przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser jest  wypełnienie deklaracji członkowskiej i wysłanie oryginału z podpisami do PSKL (Uwaga! Adres jest na deklaracji. Można również wysłać w trybie warunkowym deklarację na adres prywatny do mnie). Prosimy o nie odwlekanie formalności do sezonu, ponieważ ta procedura wymaga czasu. Każdy NOWY członek musi opłacić składkę i wpisowe jednocześnie, zostać przyjęty przez Zarząd PSKL i dopiero wtedy potwierdzany jest jego wniosek o wyrobienie karty członkowskiej EurILCA. Od CZŁONKÓW Stowarzyszenia wymagane jest TYLKO opłacenie składki w terminie do końca lutego każdego roku. Nie trzeba ponownie wypełniać i wysyłać deklaracji przystąpienia do PSKL. Aby nie zostać skreślonym wymagana jest ciągłość opłat. Jeżeli planujecie starty wczesną wiosną w regatach międzynarodowych proszę zwróćcie się do Stowarzyszenia odpowiednio z wyprzedzeniem, aby można przygotować potwierdzenie lub nową kartę. Karta jest Waszym potwierdzeniem członkostwa w krajowym stowarzyszeniu, które z kolei jest członkiem ILCA. Wszyscy w ten sposób jesteśmy członkami ILCA i mamy prawo zgodnie z przepisami klasowymi startować w regatach klasy Laser. Pozostaje do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem,
Bartłomiej Szotyński tel. 666 976 001
Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser