Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

17 września 2020

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser

            Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser  zawiadamia, że na dzień 01 października 2020 r. o godzinie 18:30 w I terminie lub o godz. 19.00 w II terminie zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie odbędzie się w sali klubowej Miejskiej Bazy Sportów Wodnych pod adresem: 

Port EKOMARINA Giżycko ul. Dąbrowskiego 1411-500 Giżycko

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2019.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
 10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja i wybór składu Sądu Koleżeńskiego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

 

PREZYDENT