Zawiadomienie o Walnym Wyborczym Zebraniu

10 września 2021

Zawiadomienie o Walnym Wyborczym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser  zawiadamia, że na dzień 08 października 2021 r. o godzinie 18:30 w I terminie lub o godz. 19.00 w II terminie zostało zwołane Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Zebranie odbędzie się w sali klubowej Miejskiej Bazy Sportów Wodnych pod adresem: 

Port EKOMARINA Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 14
11-500 Giżycko

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zebrania.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2020.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
 10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Głosowanie na udzieleniem absolutorium.
 12. Wybory Prezesa Stowarzyszenia
 13. Wybory Zarządu Stowarzyszenia
 14. Wybory Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia
 15. Wybory Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

  

PREZYDENT PSKL                                                                                                                                                      

KATARZYNA DEBERNY