Nowy termin Walnego Zebrania

Nowy termin Walnego Zebrania

26 sierpnia 2019

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser  zawiadamia, że na dzień 27 września 2019 r. o godzinie 18:30 w I terminie lub o godz. 19.00 w II terminie zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie odbędzie się w sali klubowej Miejskiej Bazy Sportów Wodnych pod adresem: 

Port EKOMARINA Giżycko 
ul. Dąbrowskiego 14
11-500 Giżycko

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
 10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja i głosowanie nad ustaleniem wysokości składki członkowskiej i wpisowego na 2020 rok i lata kolejne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

  

PREZYDENT PSKL                                                                                                                                                      

KATARZYNA DEBERNY