Nowy statut - tekst jednolity przyjęty

7 stycznia 2020

Drodzy Członkowie,

zaczynamy nowy rok na nowym fundamencie.

W dniu 31.12.2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdził  jednolity tekst nowego statutu uchwalonego podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 01 maja 2018r. w Zegrzu. W ten sposób domknięty został proces podjęty ponad 6 lat temu z inicjatywy naszego Kolegi Andrzeja Lutomskiego, aktualnie Członka honorowego PSKL.

Nowy statut w zasadzie napisany został od podstaw z uwzględnieniem aktualnego Prawa o Stowarzyszeniach. Zasadnicze zmiany w stosunku do poprzedniego to m.in.:

- nowe jasno określone cele,

- realizowanie celów poprzez prowadzenie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej.

- rozszerzenie czynnego prawa wyborczego dla osób małoletnich w wieku 16-18 lat,

- rozszerzenie władz o Sąd Koleżeński.

Podczas najbliższego Walnego Zebrania czeka nas podjęcie kilka ważnych uchwał na mocy nowego statutu. Treść dokumentu znajduje się w zakładce "Dokumenty"

Stopy wody po kilem i pomyślnych wiatrów w 2020 roku!

Zarząd PSKL