pskl.jpg

Kwestionariusz osobowy zawodnika klasy laser

12 lutego 2016

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser prosi wszystkich członków Stowarzyszenia opłacających składkę członkowską za 2016 rok o pobranie ze strony stowarzyszenia kwestionariusza, wypełnienie tego dokumentu oraz przesłanie drogą elektroniczną na adres:

wraz ze zdjęciem (wymiary szerokosc - 340, wysokosc 227 , nazwa pliku - nr licencji).Informacje zawarte w kwestionariuszu pozwolą uzupełnić dane w ewidencji klasy, oraz część tych danych jak np. przynależność klubowa, e-mail,www, rok urodzenia, wyniki sportowe oraz zdjęcie zostaną umieszczone  na stronie klasy.

Kwestionariusz osobowy zawodnika klasy laser

Nowo wstępujący zawodnicy do naszego Stowarzyszenia są dodatkowo zobowiązani do pobrania deklaracji członkowskiej, wypełnienia i odesłania na adres Polskiego stowarzyszenia klasy laser lub drogą e-mailem na adres:

Deklaracja członkowska