Konwent okręgowych związków żeglarskich i stowarzyszeń regatowych 2019

28 stycznia 2019

Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser otrzymało zaproszenie od Prezesa Polskiego Związku Żeglarskiego - Tomasza Chamerę na coroczny konwent, który odbył się w Górkach Zachodnich 26 stycznia 2019r.

W trakcie obrad zostały poruszone kwestie kodeksu dobrego zarządzania dla polskich związków sportowych, obchody 95-lecia istnienia Polskiego Związku Żeglarskiego, współpraca administracyjno-organizacyjna PZŻ z OZŻ-ami i stowarzyszeniami klas regatowych.Przedstawiona została prezentacja kolejnej edycji programu upowszechniania żeglarstwa POLSAILING, jak również odbyła się debata na temat wspólnych kierunków działań w zakresie upowszechniania żeglarstwa.

W trakcie konwentu Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser otrzymało z rąk Prezesa PZŻ podziękowanie za wspłpracę i działalność na rzecz rozwoju polskiego żeglarstwa.