07 czerwca 2019 roku Walne Zebranie

07 czerwca 2019 roku Walne Zebranie

23 maja 2019

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser  zawiadamia, że na dzień 07 czerwca 2019 r. o godzinie 18:30 w I terminie lub o godz. 19.00 w II terminie zostało zwołane Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Zgromadzenie odbędzie się w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, ul. Lipowa 3c, 84-100 Puck.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zgromadzenia.
 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
 5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Sprawozdanie Zarządu za rok 2018.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
 9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu.
 10. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Dyskusja i głosowanie nad ustaleniem wysokości składki członkowskiej i wpisowego na 2020 rok i lata kolejne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

  

PREZYDENT                                                                                                                                                         

KATARZYNA DEBERNY 

Plik z zawiadomieniem do pobrania :