Regulamin Pucharu Polski na sezon 2018

16 kwietnia 2018

W dniu dzisiejszym na posiedzeniu Zarządu PSKL został zatwierdzony Regulamin Pucharu Polski na sezon 2018. W związku z uruchomieniem jednolitego systemu informatycznego obsługi regat i rankingu zgodnie z pkt. 6B Regulaminu Pucharu Polski prosimy o zgłaszanie się organizatorów regat w klasach Laser o przyznanie nieodpłatnie loginu i hasła do zarządzania zgłoszeniami i wynikami regat na stronie www.upwind24.pl.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej:

Kol. Stanisław Klimaszewski
tel:  693254286
e-mail: sklimaszewski@upwind24.com