SKŁADKI I Licencja ILCA – Klasa Laser

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia klasy Laser informuje że składki wynoszą:
wpisowe - 50 zł
członkowska - 100 zł

Zawodnicy wstępujący do Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser zobowiązani są do opłacenia wpisowego i składki członkowskiej oraz pobrania ze strony Klasy Laser deklaracji członkowskiej i przesłania jej na adres Stowarzyszenia. Składki należy opłacić do 30 kwietnia.

Deklaracja członkowska

Sekretarz Klasy Laser
Bartek Szotyński
Tel. 664440165
Kontakt: licencje@klasalaser.pl

Konto bankowe:

Nr konta: 32 8162 0003 0020 0022 2000 0010

Bank Spółdzielczy Więdzbork

Licencje - formalności: kliknij

LICENCJA ILCA

Drodzy Zawodnicy, Rodzice, Trenerzy i Członkowie PSKL,
Warunkiem przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser jest przede wszystkim wypełnienie deklaracji członkowskiej i wysłanie oryginału do PSKL (Uwaga! Nowy adres do korespondencji). Prosimy o nie odwlekanie formalności do sezonu, ponieważ ta procedura wymaga czasu. Każdy nowy członek musi opłacić składkę i wpisowe, zostać przyjęty przez Zarząd PSKL i dopiero wtedy wysyłana jest pod wskazany adres licencja ILCA. Od członków Stowarzyszenia wymagane jest tylko opłacenie składki w terminie do 30 kwietnia każdego roku. Prosimy i uczulamy Was nie zostawiajcie sprawy na ostatni tydzień przed regatami. Jeżeli planujecie starty wczesną wiosną w regatach międzynarodowych proszę zwróćcie się do Stowarzyszenia odpowiednio z wyprzedzeniem, aby można przygotować potwierdzenie lub nową licencję. Licencja jest Waszym potwierdzeniem członkostwa w krajowym stowarzyszeniu, które z kolei jest członkiem ILCA. Wszyscy w ten sposób jesteśmy członkami ILCA i mamy prawo zgodnie z przepisami klasowymi startować w regatach klasy Laser. Prosimy nie mylić licencji ILCA z PZŻ. To są dwie różne licencje. Pozostaje do Państwa dyspozycji.

z poważaniem,
Bartłomiej Szotyński
Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser