KNJ Akademia Laser 4.7 na sezon 2018 – Klasa Laser

KNJ Akademia Laser 4.7 na sezon 2018

image

Na uroczystej Gali PZŻ zostały wręczone zawodnikom nominacje do KN PZŻ.

Dla najmłodszych zawodników naszej rodziny Lasera zostały wręczone nominacje do Kadry Narodowej Juniorów – Akademia Regatowa PZŻ w klasie Laser 4.7 .

Wspólnymi siłami Zarząd PSKL oraz Komisja Sportu i Upowszechniania PSKL wypracowali kryteria na podstawie których zostali powołani zawodnicy KNJ – AR PZŻ Laser 4.7. Poniżej znajduje się klucz według którego zostały przyznane miejsca dla zawodników.

Laser 4.7 Chłopców U16:
1. ME/MŚ 1-10m.
2. OOM 1-3m.
3. PP 1-3m. pozostający w klasie Laser 4.7
4. OOM 4-10m.
5. Kolejność wg. PP

Laser 4.7 Dziewcząt U16:
1. ME/MŚ 1-10m.
2. OOM 1-3m.
3. PP 1-3m. pozostający w klasie Laser 4.7
4. OOM 4-8m.
5. Kolejność wg. PP

Z ogólnej puli miejsc jakie otrzymała klasa Laser 4.7 w Akademii Regatowej PZŻ przy konsultacji z Zarządem PSKO zostały przyznane po dwa miejsca dla dziewcząt i chłopców, którzy zadeklarowali przejście z klasy Optimist na klasę Laser 4.7:

Zawodnicy transferowi z Optimista Chłopców:
1. ME/MŚ 1-10m.
2. OOM 1-3m.
3. PP do 20 m.

Zawodnicy transferowi z Optimista Dziewcząt:
1. ME/MŚ 1-10m.
2. OOM 1-3m.
3. PP Dziewcząt do 10m.

 

Powyższe kryteria posłużyły do wyłonienia listy zawodników:

 

Kuczys Igor
Trajnowicz Tomasz
Polaczyk Gerard
Machowski Przemysław
Rajchert Filip
Burdziej Maksymilian
Miłoszewski Filip
Śliwiński Dominik
Mierzwa Bartłomiej
Goetze David
Grzybowski Mikołaj
Kapała Filip
Sokołowski Adam
Szymczak Julia
Dmochowska Hanna
Ślusarska Nawojka
Szulc Laura
Raszka Dominika
Marcisz Iga
Sobczak Klara
Dziąba Amelia

 

Wraz z Zarządem PSKL oraz Komisją Sportu i Upowszechniania PSKL gratulujemy i życzymy wszystkim wyróżnionym zawodnikom dalszych sukcesów w klasie Laser.

 

Z pozdrowieniami,

Patryk Kuczys-Lutomski

Przewodniczący KSiU PSKL