Deklaracje i składki przed Walnym Nadzwyczajnym – Uchwała – Klasa Laser

Deklaracje i składki przed Walnym Nadzwyczajnym – Uchwała

UCHWAŁA NR 19/Z/III

Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser

z dnia 15 maja 2017 r.,

o terminie składania deklaracji i wnoszenia wpłat przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Wyborczym

 

Zarząd PSKL postanawia, że każdy upoważniony statutem członek PSKL, chcący wziąć czynny lub bierny udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wyborczym powinien złożyć deklarację członkowską z zachowaniem następujących terminów (dotyczy osób, które nie złożyły dotąd oryginału deklaracji):

  1. Skan deklaracji musi zostać wysłany via e-mail na adres PSKL: kontakt@klasalaser.pl do dnia 17.05. (środa) 2017 roku, do godziny 18.30.
  2. Oryginał deklaracji musi zostać złożony  na ręce sekretarza PSKL Kazimierza Izdebskiego do dnia 19.05.(piątek) 2017 do godziny 17.00.

Wpłaty (składki i opłaty wpisowe):

  1. Skan zlecenia przelewu składki na rok 2017 (i ewentualnych zaległych składek) musi zostać przesłany na adres e-mail PSKL: kontakt@klasalaser.pl do środy 17.05.2017, do godziny 18.30.
  2. Skan zlecenia przelewu opłaty wpisowej (jeśli taka nigdy nie została wpłacona) musi zostać przesłany na adres e-mail PSKL: kontakt@klasalaser.pl do środy 17.05.2017, do godziny 18.30

Powyższe terminy są nieprzekraczalne.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

PREZYDENT  PSKL  – Witold WETMAŃSKI

SEKRETARZ  PSKL – Kazimierz IZDEBSKI